SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA

Na rok 2011/2012

 

 

Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  nr 9

Zawód: Elektromechanik  pojazdów  samochodowych 724[02]

Podbudowa programowa:  gimnazjum

 

 

Język  polski

DKOS-4015-121/02

 

Język  angielski

DKOS-4015-118/02

 

Język  niemiecki                           

DKOS-5002/64/03

 

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-4015-180/02

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS-4015-122/02

 

Przysposobienie  obronne

DKOS-4015-1/02

 

Matematyka                    

DKOS-5002-10/3

 

Fizyka  i  astronomia 

DKOS-5002-28/03

 

Podstawy  przedsiębiorczości

DKOS-4015-48/02

 

Technologia  informacyjna

DKOS-5002-34/03

 

WF

DKOS-5002-60/04

 

Przedmioty  zawodowe:

724[02] /ZSZ.SP/MEN/2005

 

Religia

AZ-4-01/1

 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

 

 


 

                                                              

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA

Na rok 2011/2012

 

 

Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa nr 9

Zawód:  Mechanik  pojazdów  samochodowych 723 [04]

Podbudowa programowa:  gimnazjum

 

 

Język  polski

DKOS-4015-121/02

 

Język  angielski

DKOS-4015-118/02

 

Język  niemiecki                          

DKOS-5002/64/03

 

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-4015-180/02

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS-4015-122/02

 

Przysposobienie  obronne

DKOS-4015-1/02

 

Matematyka                               

DKOS-5002-10/03

 

Fizyka  i  astronomia    

DKOS-5002-28/03

 

Podstawy  przedsiębiorczości

DKOS-4015-48/02

 

Technologia  informacyjna

DKOS-5002-34/03

 

WF

DKOS-5002-60/04

 

Przedmioty  zawodowe

723[04]ZSZ,SP/MEN/2007.05.14

 

Religia

AZ-4-01/1

 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA

Na rok 2011/2012

 

 

Technikum  Samochodowe 

Zawód: Technik pojazdów  samochodowych 311[52]

Podbudowa programowa:  gimnazjum

 

 

Język  polski

DKOS-4015-143/02

 

Język  angielski

DKOS-4015 -152/02

 

Język  niemiecki  

DKOS-5002-20/06

 

Chemia

DKW-4015-44/01

 

Biologia

DKOS-4015-35/02

 

Geografia

DKOS-4015-80/02

 

Historia

DKOS-5002-25/03

 

Wiedza o społeczeństwie

DKOS-4015-27/02

 

Wiedza  o  kulturze

DKOS-5002-13/04

 

Przysposobienie  obronne

DKOS-4015-1/02

 

Matematyka

DKOS-5002-80/07

 

Fizyka  i  astronomia

DKOS-4015-101/02

 

Podstawy  przedsiębiorczości

DKOS-4015-26/02

 

Technologia  informacyjna

DKOS-5002-4/05

 

WF

DKOS-5002-60/04

 

Przedmioty  zawodowe:

311[52]T,TU,SP/MEN/2007.07.18

 

Religia

AZ-4-01/1

 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01