Lista przydziałów - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

POBIERZ TDR.01 BSI

POBIERZ MOT.06 TS

POBIERZ MOT.05 TS

POBIERZ MOT.06 BSII

POBIERZ MOT.05 BSI

POBIERZ MOT.02 TS

POBIERZ MOT.02 BSI

POBIERZ MG.43 TS

POBIERZ MG.18 BSI