Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Technik pojazdów samochodowych

IMG 8996 str

 

"Kształcimy w zawodach z przyszłością..."

Technikum Samochodowe (4-letnie)

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;

- zainteresowanie techniczne;

- koordynacja zmysłowo-ruchowa;

- wyobraźnia przestrzenna;

- podzielność uwagi;

- szybka orientacja i spostrzegawczość;

- zdolność koncentrowania uwagi;

- odporność na warunki środowiska pracy;

- poprawność językowa w komunikowaniu się;

- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;

- precyzja;

- dobra kondycja fizyczna;

- umiejętność pracy w grupie;

- znajomość języków obcych.

Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w tym na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej. Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Nasza dobrze wyposażona pracownia mechatroniki i wykwalifikowani nauczyciele, pozwolą sprostać zadaniu, jakim jest wykształcenie przyszłych techników pojazdów samochodowych. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktycznej nauki zawodu i zajęć specjalizacyjnych (realizowane we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych) oraz praktyki zawodowe w klasie trzeciej (realizowane w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych miasta Poznania i okolic. Po ukończeniu szkoły, absolwent podchodzi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przystąpienie do niego jest dobrowolne). Otrzymuje dyplom i tytuł technika pojazdów samochodowych; mając dobre przygotowanie zawodowe, może podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Szkoła kształci w zawodach usługowych- nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w szeroko rozumianych transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

W naszej szkole prowadziny współpracę zagraniczną, realizujemy program wymian i staży dla uczniów w ramach Programu Leonardo da Vinci. Uczestniczymy w międzynarodowych konkursach szkół samochodowych (Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Macedonia i Turcja) na najlepszego mechanika samochodowego. Utrzymujemy stałe kontakty z zaprzyjaźnionymi "samochodówkami" w Finlandii i na Ukrainie.

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo