Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Pomoc psych.-pedagog.
 
PSYCHOCOVID

 

 


Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest psycholog p. Anna Płachecka (pok. 214)
Wszelkie opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz lekarzy specjalistów uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) przekazują bezpośrednio do psychologa szkolnego, która prowadzi odpowiedni Rejestr uczniów posiadających opinię PPP i informuje o tym wychowawcę danego ucznia. Psycholog szkolny za pośrednictwem wychowawcy klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. Psycholog szkolny i wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz (w zależności od potrzeb) z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi specjalistami.
 
Obligatoryjnie do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostają zakwalifikowani uczniowie:
a) posiadający opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) promowani do klasy programowo wyższej przez Radę Pedagogiczną z oceną niedostateczną,
c) niepromowani do klasy programowo wyższej.

Korzystanie przez uczniów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. Do skorzystania z pomocy ma prawo każdy uczeń, który został do niej zakwalifikowany i który zgłosi taką potrzebę, a obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie tej pomocy w formie i w terminie uzgodnionych z zainteresowanym uczniem.
 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO - POBIERZ

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU - POBIERZ

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo