Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

caly kapital

Okres realizacji projektu 01.10.2011r. - 30.09.2013r.
Zespół Szkół Samochodowych jest placówką oświatową, która jako jedyna w Poznaniu dysponuje pracownią lakierniczą przystosowaną do nauki zawodu lakiernika samochodowego. Aktualna oferta edukacyjna szkoły umożliwia uczniom zdobycie jednego zawodu w ramach jednego kierunku.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono wśród uczniów:

- brak perspektyw na przyszłość, często wynikające z obawy przed niemożnością znalezienia zatrudnienia w nowym zawodzie,

- brak kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej (szczególnie pożądanej przez pracodawców),
- niska motywacja oraz brak wiary we własne możliwości.
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na omówione powyżej kwestie problemowe.

Cel ogólny projektu:
– podniesienie zdolności 56 uczniów ZSS do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowego zawodu – lakiernik samochodowy oraz efektywny program doradztwa zawodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania w okresie od 01.10.2011 do 30.09.2013r.

Cele szczegółowe:
- zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – lakiernik samochodowy
- zwiększenie kapitału zawodowego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z lakiernictwa samochodowego
- zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki zawodowe u pracodawcy
- rozwinięcie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej oraz swobodnego poruszania się na rynku pracy

Wpływ realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL.
Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego będzie możliwe poprzez bezpłatne uczestnictwo w cyklu zajęć teoret. i prakt. oraz praktyki zawodowe u pracodawcy. Wzbogacona zostanie oferta edukacyjna szkoły o możliwość kształcenia w zawodzie lakiernika samochodowego, oraz efektywne doradztwo zawodowe.
Kompleksowe wsparcie w ramach doradztwa zawodowego wpłynie na rozwój indywidualnych predyspozycji uczniów i umożliwi im swobodne poruszanie na rynku pracy.
Wytworzone w ramach projektu plany i materiały dydaktyczne, poradnik będą stanowiły ogólnodostępne kompendium wiedzy, a poprzez platformę edukacyjną będą mogły służyć wszystkim uczniom ZSS. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie wykorzystywany w działalności szkoły. Ponadto wypracowana przez nauczycieli umiejętność prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjną metodę nauczania wpłynie pozytywnie na jakość kształcenia.
Nastąpią pozytywne zmiany w procesie kształcenia, dzięki wsparciu EFS wzrośnie prestiż szkoły – dodatkowy zawód, wzrost atrakcyjności nauczania poprzez realizację zajęć na platformie edukacyjnej. Poprzez kompleksowe wsparcie, czyli uzyskanie dodatkowego zawodu, doradztwo zawodowe, uczestnicy wzbogacą swój wachlarz umiejętności, a dzięki temu zyskają pewność siebie, wiarę we własne możliwości i chęć dalszego doskonalenia.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo