Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

Spis treści

 

Spot rob Berlin

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem realizacji Projektu „Learning e-Mobility Plus“ jest propagowanie tematyki elektromobilności, jako zakładanej w niedalekiej przyszłości, głównej formie transportu ludzi w aglomeracjach miejskich. Partnerzy Projektu podejmując różnorakie działania mają za zadanie sformułowanie treści kształcenia oraz opracowanie materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, które następnie zostaną wykorzystane w codziennej pracy dydaktycznej z młodzieżą szkół zawodowych o profilu samochodowym, studentami wyższych uczelni technicznych oraz uczestnikami kursów dla dorosłych.
W ramach realizacji Projektu współpracę nawiazało 9 partnerów z Niemiec, Polski i Włoch. Ze strony polskiej udział biorą: nasza "Samochodówka", Politechnika Poznańska oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
We wszystkich krajach, partnerach Projektu mobilność elektryczna przeżywa obecnie coraz silniejszy rozwój - pogorszenie jakości życia mieszkańców wielu aglomeracji miejskich, poprzez coraz częstsze występowanie zjawiska smogu, powoduje intensyfikację dzialań ich władz, w celu poprawy sytuacji. Eksploatacja pojazdów z silnikami spalinowymi jest uważana za jedną z istotniejszych przyczyn tego problemu. 
Wstępna diagnoza sytuacji wskazuje, że dotychczasowe prezentowanie treści kształcenia z zakresu elektromobilności w szkołach zawodowych, uczelniach technicznych, jak i przygotowanie warsztatów samochodowych  do świadczenia usług z zakresu obsługi i naprawy pojazdów o napędzie elektrycznym są niewystarczajace a oczekiwania duże.
Podejmowanie różnorakich działań przez partnerów Projektu mających upowszechniać tematykę budowy, obsługi, naprawy i celowości stosowania pojazdów o napędzie elektrycznym/mieszanym będzie miało na celu poprawę tej sytuacji zarówno wśród grup docelowych (uczniowie, studenci, rzemieślnicy), jak i w całym społeczeństwie.
 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo