Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

Spis treści

HitechGP     Postępująca cyfryzacja świata pracy oraz wprowadzanie nowych technologii, systemów i procesów, prowadzą do fundamentalnych zmian w procesach pracy firmy, a tym samym  wymaganych  kwalifikacji od ich pracowników. Dotyczy to również sektora motoryzacyjnego, w którym  nowe technologie wymagają od pacowników kompetencji znacznie wykraczających od dotychczas wymaganych.

Celem realizacji projektu "Good practice on the move" (Dobre praktyki w ruchu) jest pokazanie sektorowi motoryzacyjnemu, w jaki sposób mogą być w edukacji zawodowej przekazywane  kompetencje w zakresie innowacyjnych technologii,  w sposób zorientowany na praktykę i jakie metody są odpowiednie do radzenia sobie z coraz bardziej cyfrowym światem techniki.

W ciągu ostatnich 5 lat pojawiło się wiele przykładowych koncepcji dostosowania programów nauczania, treści edukacyjnych, materiałów multimedialnych oraz propozycji przeorientowania kształcenia zawodowego na ściślejszą współpracę z szkolnictwem wyższym.

       Partnerzy projektu z siedmiu krajów UE, prowadząc na codzień kształcenie zawodowe w zakresie szkolnictwa na średnim i wyższym poziomie, przedstawiają swoje dobre praktyki, badając ich trwałość i przydatność do dalszego transferu w różnych krajach oraz celowość udostępnienia ich całej społeczności krajów Unii Europejskiej do szerszego wykorzystania.

        Zaplanowany w ramach projektu cykl spotkań roboczych (wizyt studyjnych, warsztatów), ma na celu w oparciu o prezentację "dobrych praktyk", wypracowanie gotowych propozycji sposobów i form kształcenia zawodowego uczniów i studentów, w celu lepszego ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w gospodarc 4.0

 

 

 

 

 

Międzynarodowa strona projektu - kliknij.


BGZANFA 2015 RVBBS KFT 2018KFZ Innung 2016P04 PSSG 2018 zmnP07 SCP 2018PP logo nowysygnet ENG RGB 1 zmnQ04 HTW Berlin Logo quer pos FARBIG RGBVAVM 2018ZSS 2017 "Kliknięcie" na logo partnera przekierowuje na jego stronę www.


W dniach 22-24.10.2018 r., w Berlinie odbyło się spotkanie organizacyjne partnerów projektu

 


  

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo