Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Drzwi otwarte

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę świadczeń „Dobry Start”.

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów – bez względu na dochód rodziny. Dotyczy uczniów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

· na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

· przez bankowość elektroniczną,

· na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienie dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto będzie tego potrzebował. W tym też celu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Dobry Start znajdują się również na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start .

 

 

 

W odpowiedzi na pismo MEN z dnia 11 maja 2019 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych wraz z kadrą nauczycielską w oparciu o art. 68 ust.1 pkt 6 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. kieruje do Państwa krótką informację o bezpieczeństwie w naszej szkole i pragnie zapewnić, że obowiązki w tym zakresie są realizowane.

Bezpieczeństwo to stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Wszyscy go potrzebujemy , by móc realizować codzienne cele. Szkoła jest miejscem, w którym poczucie bezpiecznego funkcjonowania jest jednym z priorytetów. Realizując w swej działalności treści zawarte w Programie wychowawczym i profilaktyki dokładamy wszelkich starań, by młodzież poznała wszystkie aspekty bezpieczeństwa i stosowała je w życiu codziennym. Uczniowie naszej szkoły rokrocznie dostarczają nam informacji o poziomie poczucia bezpieczeństwa, jakie towarzyszy im podczas pobytu w placówce i deklarują, że jest on stały i bardzo wysoki. Corocznie organizujemy Dzień Bezpieczeństwa, podczas którego odbywają się prelekcje szeroko omawiające to pojęcie. Szczególnie położony jest nacisk na bezpieczne zachowania na drogach, w wodzie, Internecie, czy podczas imprez publicznych itp. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa i stosowania procedur alarmowych mają miejsce każdego roku i stale są przypominane różnorodne sposoby radzenia sobie z zagrożeniami. W szkole funkcjonuje system Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który zapewnia wsparcie i pomoc doraźną w postaci stałej współpracy oraz interwencji kryzysowej świadczonej przez specjalistów.

Pomocy można także szukać korzystając z dostarczonych uczniom i rodzicom adresów internetowych oraz pod numerami telefonów:
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAZ POŻARNA
997 POLICJA
112 TELEFON ALARMOWY
116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


bezpiecznyinternet.edu.pl
dzieckowsieci.pl
twojasprawa.org.pl
dyżurnet.pl
saferinternet.pl

Waldemar Niedbalski

Waldemar Niedbalski


 Mariusz Makowski

Właściciel "Mako Motocykle Serwis"

Mariusz Makowski

Drodzy uczniowie !
Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w serwisach w trybie indywidualnym (całorocznym). Oferta dotyczy wyłącznie uczniów tegorocznych klas 2 TS oraz 1 i 2 BSI. Umożliwienie odbycia praktycznej nauki zawodu w takim trybie traktowane jest przez szkołę jako forma wyróżnienia, zatem mogą się o nią ubiegać osoby z najwyższą średnią ocen w klasie, a także osoby z wysoką frekwencją i co najmniej dobrą oceną z zachowania. Szkoła nie gwarantuje wszystkim chętnym zajęć praktycznych (całorocznych) w serwisach (z każdej klasy max. 3-4 uczniów). Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi być ubezpieczony przez szkołę i musi posiadać własne ubranie ochronne. Uczeń musi także posiadać aktualne badania w zakresie medycyny pracy. Praktyki uczniów są bezpłatne, żadnego zobowiązania pieniężnego wobec uczniów zakład organizujący praktykę nie będzie posiadał. Zarówno zakład, jak i szkoła nie zwracają kosztów dojazdów na praktyki. Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania przez uczniów praktyk zawodowych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 2017, poz. 1644 z dnia 31 sierpnia 2017r.).


Kryteria przydziału do serwisów na indywidualne zajęcia praktyczne – całoroczne w roku 2019/2020

Uczniowie, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych zajęć praktycznych w serwisach pobierają ze strony szkoły wniosek (zakładka „Dla ucznia”/”zajęcia praktyczne”). Wniosek po wypełnieniu należy złożyć do Kierownika Warsztatów Szkolnych - do dnia 30.06.2019 r. 
Podanie musi być podpisane przez ucznia, a także:
1. Zaopiniowane przez rodziców;
2. Zaopiniowane przez wychowawcę klasy;
3. Zaopiniowane przez opiekuna warsztatowego;
4. Zaopiniowane przez serwis (opiekun serwisowy musi posiadać kurs przygotowania pedagogicznego - min.70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej). 
Podczas rozpatrywania podań będzie brana pod uwagę średnia ocen w nauce, ilość opuszczonych godzin lekcyjnych ocena z zachowania oraz czy serwis/warsztat spełnia wymagania formalne.
 
Wniosek o praktyki indywidualne - POBIERZ
 
 

Instrukcja umieszczania artykułów na stronie ZSS

 

Użyta czcionka wklejona z programu Notatnik

 

Zdjęcia do katalogu "zdjecia" o max rozmiarze ....

 

Pliki umieszczamy w katalogu "pliki_strona"

 

Menu AKTUALNOŚCI - wiadomości z życia szkoły np. z poprzedniego tygodnia lub to co ma się wydażyć za tydzień.

Menu KOMUNIKATY - ważne inforamcje, które na stronie WWW będą cały czas aktualne.

 

Artykuł umieszczony w (KOMUNIKATACH, Oferatach pracy, Wiadomości dla KKZ)  będzie automatycznie widoczny w AKTUALNOŚCIACH.

 

Aby się wylogować klikamy na dole po prawej jeszcze raz "Login" a następnie przycisk "Wyloguj"

IMG 9glowne

Zakres działalności:

- dydaktyczno-wychowawcza dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w zawodach Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych i Technik Pojazdów Samochodowych.

- usługi motoryzacyjne: badania techniczne pojazdów do 3,5 tony, obsługa i naprawa pojazdów, diagnostyka

- usługi produkcyjne: prace spawalnicze, ślusarskie, obróbki metali itp.

IMG 9094 

IMG 9213

IMG 9112

IMG 9253

W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych na Warsztatach odbywają się zajęcia praktyczne. Posiadamy również pracownie specjalistyczne, gdzie przeprowadzane są zajęcia teoretyczne, prowadzone metodami laboratoryjnymi, jak również lekcje języka obcego. Funkcjonujące pracownie teoretyczne i praktyczne wyposażone są w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne, zakupione ze środków finansowych, wypracowanych przez Warsztaty lub pozyskanych od sponsorów i współpracujących ze szkołą firm. Już od kilku lat Warsztaty Szkolne zamykają rok kalendarzowy wypracowując zysk. Pięniądze są w całości przeznaczane na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Samochodowych, w postaci zakupu nowoczesnych urządzeń, niezbędnych w kształceniu zawodowym oraz na remonty.

IMG 9261

IMG 9206 

IMG 9191

IMG 9169

Od wielu lat Warsztaty są ośrodkiem egzaminacyjnym dla trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego) dla nastepujących zawodów:

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Lakiernik

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała na wyposażenie w/w ośrodka nowe podnośniki, kabinę lakierniczą, analizatory spalin, urządzenia do geometrii, skanery itp. Elementy te, wykorzystywane są jako baza dydaktyczna w trakcie roku szkolnego.

Podpisana przez szkołę umowa z Toyota Motor Poland przyczyniła się do otwarcia na terenie Warsztatow Szkolnych "Regionalnego Centrum Szkolenia". Centrum to, zostało w pełni wyposażone przez firmę Toyota.

IMG 9105

IMG 9259

IMG 9115

IMG 9156

 

Kierownik warsztatów: Jan Michalski

(61) 8791-241, tel/fax (61) 8755-173

Zespoł Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

ul. Zamenhofa 142

61-139 Poznań

Regon 631257822

NIP 209-00-01-440

 

 

 

POBIERZ I DOWIEDZ SIĘ, CO MUSISZ ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ UCZNIEM SAMOCHODÓWKI
arrow 156792 1280 

miniatura 


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2021/2022: NABÓR POZNAŃ

 

Ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w zawodzie Technik pojazdów samochodowych - wnioski należy składać bezpośrednio w szkole, rekrutacja nie jest prowadzona poprzez nabor.pcss.pl Jednocześnie informujemy, że klasa pierwsza Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie otwarta od 1.09.2021r. w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów.

1tytułowaBS2 kopia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BS II STOPNIA

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

ul. Zamenhofa 142 61-139 Poznań

NIP: 782-1705-774

nr konta: 18 1020 4027 0000 1002 0031 2058

COVIDPOSTER

 

 

 

 KSIĄŻKi

zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3

IMG 6837 IMG 6843

 IMG 6845

IMG 6847

IMG 6849

IMG 6844

 
PSYCHOCOVID

 

 


Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest psycholog p. Anna Płachecka (pok. 214)
Wszelkie opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz lekarzy specjalistów uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) przekazują bezpośrednio do psychologa szkolnego, która prowadzi odpowiedni Rejestr uczniów posiadających opinię PPP i informuje o tym wychowawcę danego ucznia. Psycholog szkolny za pośrednictwem wychowawcy klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. Psycholog szkolny i wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz (w zależności od potrzeb) z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi specjalistami.
 
Obligatoryjnie do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostają zakwalifikowani uczniowie:
a) posiadający opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) promowani do klasy programowo wyższej przez Radę Pedagogiczną z oceną niedostateczną,
c) niepromowani do klasy programowo wyższej.

Korzystanie przez uczniów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. Do skorzystania z pomocy ma prawo każdy uczeń, który został do niej zakwalifikowany i który zgłosi taką potrzebę, a obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie tej pomocy w formie i w terminie uzgodnionych z zainteresowanym uczniem.
 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO - POBIERZ

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU - POBIERZ

 

 

Drodzy Uczniowie i Uczennice!
Zachęcamy Was do korzystania z pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych, oczywiście z zachowaniem pełnej tajemnicy i dyskrecji. Możecie zwracać się do nas z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Możecie liczyć na uwagę i wsparcie, współpracę lub towarzyszenie w podejmowanych decyzjach zawodowych i tych życiowych, które sprawiają Wam trudność.

Szanowni Rodzice!
Psycholog szkolny jest również do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo korzystać z indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo -wychowawczych oraz z pomocy i wsparcia w trudnych, kryzysowych sytuacjach, które dotyczą Państwa dzieci, a uczniów naszej szkoły.
Zachęcamy Państwa do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Proszę pamiętać, że jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej dla nauczycieli.
Liczymy na współpracę z Państwa strony, gdyż wtedy pomoc jest bardziej skuteczna.

MIRA

Godziny pracy: pn. 8-13.15, wt. 8-12.15, śr. i czw. 10.15-15, pt. 9-12

ANA

Godziny pracy: pn.-czw. 8.30-14, pt.8.30-13.30

IVE2

Godziny pracy: wtorek 9.45-11.50 oraz 16.15- 17.05, czwartek 9.40 - 12.45

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi związane z naborem do szkoły

1. Czy są zapewnione noclegi dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w internacie lub bursie?

ODP: Nie nie posiadamy własnej bursy, jednak nie powinno to być problemem. Nasi uczniowie korzystają z gościnności bursy Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Czajczej 14 (tel. 618 351 011) - dogodny dojazd do szkoły. Oprócz tego można zgłosić się do bursy przy ul. Czeremchowej 22 (http://www.bursa2.poznan.pl).

2. Jaka jest minimalna liczba punktów z testów gimnazjalnych, aby dostać się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej?

ODP: Nie ma minimalnej liczby punktów. Wszystko zależy od liczby chętnych do danego oddziału. Przyjmujemy 30 uczniów z najwyższą liczbą punktów. Jeśli liczba kandydatów zwiększy się np. do 60 i więcej, to postaramy się utworzyć dwie klasy.

3. W jakim stopniu technikum samochodowe kształci w zakresie elektroniki samochodowej? Czy ukończenie tej szkoły, pozwoli w przyszłości na kontynuację nauki na Politechnice?

ODP: Praktycznie, dziś nie istnieją samochody bez elektroniki. Już od kilku lat, intensywnie wdrażamy zagadnienia związane z mechatroniką pojazdową (połączenie informatyki, elektroniki, automatyki, pneumatyki i mechaniki precyzyjnej) - dysponujemy bardzo nowoczesnym wyposażeniem w pracowniach i na warsztatach szkolnych. W ramach kształcenia zawodowego prowadzone są zajęcia teoretyczne z podstaw elektrotechniki i elektroniki; na zajęciach laboratoryjnych realizowane są praktyczne ćwiczenia z tego zakresu, w pracowni diagnostycznej posiadamy nowoczesne testery diagnostyczne ( tester VAS 5051B- dla grupy VAG-a). Posiadamy takie samochody jak Audi A6, Citroen C6, Opel Zafira B, które służą do celów praktycznych i ćwiczeń. Nauka w technikum trwa 4 lata, o rok dłużej niż w liceum, ale oprócz wykształcenia ogólnego zdobywa się zawód. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kształcić się dalej, na studiach.

4. Jak szkoła radzi sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi?

ODP: Według raportów Policji, nasza szkoła uważana jest za jedną z bezpieczniejszych w Poznaniu. Wynika to z faktu, że położona jest na uboczu, przez co spotkać tu można niewielu ludzi z ulicy. Z zewnątrz obiekt jest systematycznie patrolowany przez Policję. Wewnątrz mamy ciągle rozbudowywany system monitoringu, którego podgląd ma portier, a obraz jest rejestrowany i bardzo łatwo można odtworzyć ewentualne zdarzenia. Każdy ujawniony sprawca jakiejkolwiek bójki, użycia przemocy jest surowo karany, do wydalenia ze szkoły włącznie. Raz w roku, za zgodą Rady Rodziców jest wytypowana klasa, którą sprawdza pies z sekcji antynarkotykowej Policji. Od momentu wprowadzenia tej akcji nie został stwierdzony ani jeden przypadek posiadania narkotyków wśród uczniów. Według przeprowadzanych, anonimowych ankiet wśród uczniów uzyskujemy informację, że czują się w szkole bezpiecznie. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami- nie lekceważymy żadnego sygnału z ich strony.

 

 

 
 

DRZWI SZAREsmall

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - w przygotowaniu...

Regulamin Działalności Rady Rodziców - POBIERZ

Pierwsze zebranie Przewodniczących Oddziałowych Rad Rodziców odbędzie się dnia 27 października 2021r. o godz. 18.00 w auli szkolnej.

IMG 9032 mech

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3-letnia): kształcąca w zawodach MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH :

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;

- zainteresowanie techniczne;

- koordynacja zmysłowo-ruchowa;

- wyobraźnia przestrzenna;

- podzielność uwagi;

- szybka orientacja i spostrzegawczość;

- zdolność koncentrowania uwagi;

- odporność na warunki środowiska pracy;

- poprawność językowa w komunikowaniu się;

- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;

- precyzja;

- dobra kondycja fizyczna;

- umiejętność pracy w grupie;

- znajomość języków obcych.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w Warsztatach Szkolnych oraz w stacjach serwisowych- w zależności od patronatu klasy (OPEL, PEUGEOT, RENAULT, FIAT, SKODA, CITROEN). Po ukończeniu nauki, absolwenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpocząć swoją karierę zawodową. Mocno zmotoryzowany Poznań, z przebiegającą przez niego autostradą oraz licznymi zakładami motoryzacyjnymi stwarzają szanse dla uczniów "samochodówki" na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Szkoła kształci przede wszystkim w zawodach usługowych. Nasi uczniowie pracują głównie w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w transporcie kołowym.

Mechanik pojazdów samochodowych pracujący w serwisie samochodowym, będzie zajmował się obsługą i naprawą coraz nowocześniejszych samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji dodatkowych, może również pracować jako zawodowy kierowca- zarównie w transporcie towarów, jak i osób lub jako blacharz czy lakiernik samochodowy.

Wszechstronna wiedza techniczna, obejmująca zagadniania związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką, daje naszym uczniom kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych, poszukiwanych na rynku pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 (3-letnia):  kształcąca w zawodzie ELEKTROMECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH pod patronatem MPK Poznań Sp.z.o.o.

1 autobus

Jeśli interesujesz sie branżą komunikacji miejskiej, lubisz się angażować w to co robisz, działasz z inicjatywą i wyobraźnią, a kontakty z ludźmi i praca zespołowa sprawiają ci radość, zapraszamy cię na praktykę do naszej Spółki

O Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. jest liderem na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic. Do zadań naszego przedsiębiorstwa należy przede wszystkim realizacja usług przewozowych zamówionych przez ZTM, zarządzanie taborem, codzienne czuwanie nad płynnością ruchu komunikacji miejskiej, likwidowanie skutków zdarzeń komunikacyjnych. utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej, przystanków. Do realizacji tych zadań potrzebujemy wykwalifikowanych, zaangażowanych ludzi, gotowych do współpracy.

Naszą Spółkę tworzy blisko 2500 pracowników. To dzięki ich zaangażowaniu rozwijamy się, unowocześniamy i odnosimy sukcesy. Co roku zajmujemy czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. W Spółce stawiamy na rozwój, zaangażowanie i współpracę. Zatrudniamy wartościowych ludzi, oferując w zamian korzystne, stabilne warunki pracy. Zapewniamy pracownikom dostęp do wiedzy, zachęcamy i pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu nowych specjalistycznych uprawnień. Dajemy możliwość przekwalifikowywania się i zmiany stanowisk w obrębie całego przedsiębiorstwa.  
Aby wykonać najważniejsze zadania przewozowe, zlecone przez ZTM, MPK Poznań Sp. z o.o. musi mieć sprawny sprzęt, gotowe do działania służby ratownicze oraz doskonale wyszkolonych pracowników. Cenimy u ludzi takie cechy jak:

•    PRECYZJA,
•    UWAŻNOŚĆ,
•    WYOBRAŹNIA,
•    UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW,
•    DOCIEKLIWOŚĆ
•    ODPOWEDZIALNOŚĆ

Nasi mechanicy/elektromechanicy każdego dnia dokonują kontroli stanu technicznego pojazdów, diagnozują usterki i dokonują niezbędnych napraw. Część elektryków to osoby odpowiadająca za prawidłowe funkcjonowanie, przeglądy i konserwację napowietrznej sieci trakcyjnej oraz kablowej. Wszystko musi tu działać niezawodnie. Najważniejsze w przewozie ludzi jest bezpieczeństwo. W tej dziedzinie nie możemy pozwolić sobie na najmniejszy błąd czy niedopatrzenie.

Pracownicy z większym doświadczeniem w zespole Pogotowia Technicznego dbają o płynny ruch w mieście i usuwają skutki jego zakłóceń. Tu liczy się każda sekunda. Niezbędne są zarówno fachowa wiedza techniczna, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji  co siła charakteru i stalowe nerwy.

MPK Poznań Sp. z o.o. wspiera rozwój uczniów
W ramach współpracy ze Szkołą Spółka objęła patronat nad klasą kształcącą w zawodzie elektromechanik samochodowy.
Oferujemy ciekawy program praktyk realizowanych w kluczowych dla działalności Spółki jednostkach. Zapraszamy do współpracy otwartych i zaangażowanych młodych ludzi zainteresowanych problematyką komunikacji miejskiej, chcących u nas rozpocząć swoją karierę zawodową.

Warto do nas dołączyć. Nasi uczniowie podczas praktyk będą mięli możliwość:

- poznać Spółkę i komunikację miejską „od podszewki” i mieć wpływ na jej rozwój
- poznać tajniki pracy elektromechanika lub elektryka w różnych obszarach działania Spółki (autobusy, tramwaje, sieć energetyczna)
- poznać sposób pracy w jednostkach reagowania zespołów Nadzoru Ruchu oraz służb ratowniczych, pogotowia
- zdobyć cenne pierwsze doświadczenia zawodowe i rozwijać w praktyce nabytą wiedzę techniczną korzystając z rozwiązań Spółki
- dać się poznać dużemu, poznańskiemu pracodawcy
- jeszcze lepiej poznać siebie, swoje talenty by wyznaczyć swoje cele na przyszłość
- rozwijać umiejętności pracy zespołowej
- pracować w przyjaznej atmosferze.
 
Nasi praktykanci na czas pobytu w Spółce otrzymają:
 
- regularne wynagrodzenie
- możliwość skorzystania z części benefitów w ramach funduszu socjalnego
- stypendia i nagrody za wyróżniające się wyniki w nauce
- odzież roboczą
- pomoc wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w swoich zawodach
- dostęp do niezbędnych narzędzi, oprogramowania, dokumentacji technicznej, statystyk, raportów, analiz etc. wszystkiego co potrzebne do efektywnej pracy
- możliwość poznania organizacji dużego przedsiębiorstwa, specyfiki pracy poszczególnych jednostkach, zajezdniach tramwajowych i autobusowych, działach technicznych, utrzymania taboru, analiz ruchu, nadzoru ruchu, a także administracji.
- po zakończonej nauce wybranym uczniom gwarantujemy zatrudnienie.

Czego wymagamy?
Od uczniów wymagamy:
- dobrych wyników w nauce
- zainteresowania branżą komunikacji miejskiej oraz wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia
- zaangażowania i  inicjatywy, wyobraźni
- otwartości i komunikatywności
- umiejętności pracy zespołowej
- odpowiedzialności

Rekrutacja:
Proces rekrutacji na praktykę koordynuje szkoła w ramach zawartej ze Spółką umowy o współpracy
Dodatkowe informacje: Biuro Obsługi Pracowników MPK Poznań Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 839 6162,

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:
- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;
- zainteresowanie techniczne;
- koordynacja zmysłowo-ruchowa;
- wyobraźnia przestrzenna;
- podzielność uwagi;
- szybka orientacja i spostrzegawczość;
- zdolność koncentrowania uwagi;
- odporność na warunki środowiska pracy;
- poprawność językowa w komunikowaniu się;
- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;
- precyzja;
- dobra kondycja fizyczna;
- umiejętność pracy w grupie;
- znajomość języków obcych.

IMG 8996 str

 

"Kształcimy w zawodach z przyszłością..."

Technikum Samochodowe (4-letnie)

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych;

- zainteresowanie techniczne;

- koordynacja zmysłowo-ruchowa;

- wyobraźnia przestrzenna;

- podzielność uwagi;

- szybka orientacja i spostrzegawczość;

- zdolność koncentrowania uwagi;

- odporność na warunki środowiska pracy;

- poprawność językowa w komunikowaniu się;

- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej;

- precyzja;

- dobra kondycja fizyczna;

- umiejętność pracy w grupie;

- znajomość języków obcych.

Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w tym na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej. Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Nasza dobrze wyposażona pracownia mechatroniki i wykwalifikowani nauczyciele, pozwolą sprostać zadaniu, jakim jest wykształcenie przyszłych techników pojazdów samochodowych. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktycznej nauki zawodu i zajęć specjalizacyjnych (realizowane we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych) oraz praktyki zawodowe w klasie trzeciej (realizowane w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych miasta Poznania i okolic. Po ukończeniu szkoły, absolwent podchodzi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przystąpienie do niego jest dobrowolne). Otrzymuje dyplom i tytuł technika pojazdów samochodowych; mając dobre przygotowanie zawodowe, może podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Szkoła kształci w zawodach usługowych- nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w szeroko rozumianych transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

W naszej szkole prowadziny współpracę zagraniczną, realizujemy program wymian i staży dla uczniów w ramach Programu Leonardo da Vinci. Uczestniczymy w międzynarodowych konkursach szkół samochodowych (Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Macedonia i Turcja) na najlepszego mechanika samochodowego. Utrzymujemy stałe kontakty z zaprzyjaźnionymi "samochodówkami" w Finlandii i na Ukrainie.

 

Kierownik gospodarczy: mgr inż. Arkadiusz Borach

pokój nr 8

Główny księgowy: Beata Ruszczyńska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

Specjalista ds. płac: Danuta Drozda

pokój nr 9

Sekretarz szkoły: Aneta Dubińska

pokój nr 12

Specjalista ds. kadr: mgr Monika Frąszczak

pokój nr 12

Specjalista ds. uczniowskich: mgr Paulina Słonimska

tel:618743301

Sekretariat uczniowski pokój nr 7 (pon.-pt. 7-15)

Sam. ref. ds. uczniowskich: mgr Dariusz Pawlak

zadaniowy czas pracy

Specjalista ds. księgowości: Małgorzata Basińska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

Sam.ref. d/s obsł. klienta: Andrzej Majsnerowicz

warsztaty szkolne

Specj. d/s. magaz. i zaopatrzenia : Leszek Wagner

warsztaty szkolne

 

1. Bąk Magdalena
2. Bętkowski Adrian
3. Blinkiewicz Karina
4. Borach Marzena
5. Bulski Jerzy
6. Budziński Dominik
7. Ciosek Karolina
8. Drzazga Elżbieta
9. Gabryelewicz Marek
10. Grzegorzewski Grzegorz
11. Haberko Katarzyna
12. Jarmołowicz-Lemke Dorota
13. Klemens Marek
14. Klessa Karina
15. Konert-Grzelak Justyna
16. Kowalczykiewicz Aleksandra
17. Kromólski Robert
18. Kwaśniewski Andrzej
19. Kwiatkowska Anna
20. Deneka Kazimierz
21. Magas Monika
22. Marciniak Edyta
23. Matuszewska Krystyna
24. Misik Mirosława
25. Nowacka-Pluskota Katarzyna
26. Oszmałek Dariusz
27. Paczyńska Aneta
28. Pawlak Dariusz
29. Madajczyk Jakub
30. Nowacka Janina
31. Pietrasz Mirosław
32. Płończak Grzegorz
33. Płachecka Anna
34. Wolny Robert
35. Potocka Elżbieta
36. Przyborowska Katarzyna
37. Rybacka Iwona
38. Satel Dominik
39. Schrodter Agnieszka
40. Szmidt Marcin
41. Tomaszewska Ewa
42. Walczak Ewelina
43. Królikowski Robert
44. Więcław Piotr
45. Zbąszyniak Piotr
46. Żołyński Adam
47. Michalski Tomasz
48. Borach Arkadiusz
49. Stroński Sławomir
50. Kwiatkowski Adam
51. Ostrowski Stanisław
52. Polowczyk Karina
53. Rybicki Maciej
54. Lenzner Zbigniew
55. Michalski Jan
56. Kowalów Sławomir
57. Pilarski Maciej
58. Kaliński Ryszard
59. Kowalkiewicz Krzysztof
60. Pokrant Sławomir
61. Raczkiewicz Leszek
62. Sarna Tomasz
63. Skalski Roman
64. Andrzejewski Krzysztof
65. Hajek Mirosław
66. Lenzner - Spalony Agnieszka
67. Majsnerowicz Andrzej
68. Stachowiak Krzysztof
69. Zaremba Krzysztof
70. Zglinicki Lech
71. Federowicz Bartosz

 

     Dyrektor

        mgr inż. Marek Gabryelewicz

 

Wicedyrektor

(ds. kształcenia ogólnego)

mgr Adam Żołyński

 

Wicedyrektor

(ds. kształcenia zawodowego)

mgr inż. Robert Kromólski

CwsT1 torpedo

 

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu

 

 

Historia szkoły

 

1 września 1958 r. - Otwarcie, na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty dwóch pierwszych oddziałów Zasadniczej Szkoły Samochodowej oraz jednego oddziału Technikum 5-letniego w specjalności „Eksploatacja i naprawa samochodów” w ramach Technikum Mechanicznego przy ul. Dzierżyńskiego 352 (obecna ul. 28 czerwca 1956 r.).  Klasy Technikum prowadzone były do roku 1965, kiedy to przeniesione zostały do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Rataje 142

1 września 1959 r. - Powierzenia stanowiska pierwszego Dyrektora Szkoły mgr inż. Wacławowi Rogalińskiemu. Otwarcie czterech  oddziałów Zasadniczej Szkoły Samochodowej dla Pracujących (szkoła funkcjonowała do 1964 r.)

1 września 1961 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 9 przy ulicy Łozowej 77

1 września 1962 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Różanej

1 września 1963 r. - Przeniesienie siedziby szkoły (klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej) do budynku przy ulicy Jesionowej i równoczesne otwarcie dwóch oddziałów Technikum Samochodowego 5-letniego

21 listopada 1964 r. - Wmurowanie aktu erekcyjnego w budynku nowej szkoły, zlokalizowanej na terenie likwidowanej cegielni przy ul. Rataje 142

24 lutego 1965 r. - Uroczyste przekazanie szkole nowego budynku - pomnika 1000-lecia,  połączone z nadaniem szkole imienia Marcelego Nowotki. W pierwszej wersji szkoła miała mieć nadane imię Mieszka I (zamieszczone nawet na pierwszych zaproszeniach), które ówczesne władze zmieniły w ostatniej chwili. Przeniesienie klas z ulicy Jesionowej i ulicy Dzierżyńskiego (obecnie - 28 czerwca 1956 r.)

1 września 1967 r. - Otwarcie Technikum Samochodowego 3-letniego, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Samochodowej

28 listopada 1967 r. - Przekazanie sztandaru szkole, ufundowanego przez Wielkopolskie Zakłady Naprawy Samochodowej

1 stycznia 1968 r. - Utworzenie Warsztatów Szkolnych, jako gospodarstwa pomocniczego, w nowo wybudowanych rok wcześniej budynkach obok szkoły

1 września 1968 r. - Otwarcie Technikum Samochodowego dla Cudzoziemców (głównie Afrykanów), które funkcjonowało do 1971 r.

1 września 1969 r. - Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Jerzemu Kośmidrowi

1 września 1972 r. - Otwarcie Liceum Zawodowego nr 5. Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Aleksandrowi Góreckiemu

1 września 1975 r. - Zmiana nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Poznaniu na Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

4 kwietnia 1990 r. - Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o usunięciu imienia Marcelego Nowotki z nazwy szkoły

1 września 1990 r. - Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Zbigniewowi Krężlowi

26 listopada 1993 r. - Otwarcie klasy Technikum Samochodowego 5-letniego pod patronatem firmy TOYOTA  MOTOR  POLAND

1 września 1995 r.- powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Markowi Gabryelewiczowi

1 stycznia 1996 r. - Przejęcie szkoły przez Miasto Poznań

18 października 1996 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy OPEL BOŃKOWSKI

10 października 1997 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy SKODA  AUTO - JÓŹWIAK

24 października 1997 r. - Otwarcie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej pod patronatem firmy OPEL  SZPOT

2 październik 1998 r.- Uroczystość obchodów 40-lecia szkoły i nadanie jej imienia inż. Tadeusza Tańskiego

1 września 2002 r.- twarcie Technikum Samochodowego 4 - letniego o specjalizacji: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Otwarcie IX Liceum Profilowanego o profilu: transportowo - spedycyjnym Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz

15 września 2003 r.- europejskie Spotkania Młodzieży

1 września 2004 r.- Zmiana nazwy Szkoły z Technikum Samochodowego dla Dorosłych na: Technikum Uzupełniające nr 9 dla Dorosłych o specjalizacji: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

 

Patron szkoły:

197px-Tadeusz Tański

 

Tadeusz Tański urodził się 11 marca 1892 roku w Warszawie. Był jednym z pierwszych polskich inżynierów, którzy podjęli próbę zaprojektowania, wykonania i produkcji samochodów w Polsce Pasję tworzenia odziedziczył niewątpliwie po ojcu Czesławie Tańskim, malarzu, konstruktorze i budowniczym samolotu, śmigłowca i szybowca "Lotnia" (w 1896 roku Czesław Tański odbył pierwszy na świecie wzlot szybowcem z terenu płaskiego).

Tadeusz Tański studiował w Paryżu w Wyższej Szkole Elektryczności, na katedrze automobilizmu i lotnictwa. Po studiach został asystentem profesora Lousia Lacoin, a następnie pracował w zakładach Renault, firmie "L. Bordon" w Paryżu i angielskiej firmie "Amstrong". Projektował: silniki spalinowe, samochody, ciągniki i sprężarki. Uzyskał w tym czasie kilka patentów. Dał się poznać jako bardzo zdolny i obdarzony niezwykłą wyobraźnią przestrzenną twórca, a jego pomysły wybiegające ponad epokę budziły zachwyt i osłupienie.

Jako 23-letni inżynier skonstruował największy na świecie 12-cylindrowy, lotniczy silnik spalinowy w układzie H o mocy 520 KM. Zaprojektował i zbudował także 2-suwowy silnik spalinowy do napędu prądnic radiostacji pokładowych w samolotach, sprężarkę silnikową do opryskiwania winnic oraz niezwykle ciekawy 4-cylindrowy 2-suwowy silnik spalinowy w układzie gwieździstym o nazwie "Wir" do napędu lekkich samolotów.

W 1919 roku Tadeusz Tański powrócił do Polski. Początkowo pracował w Głównym Urzędzie Zaopatrzenia Armii oraz Sekcji Samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie w Centralnych Warsztatach Samochodowych w Warszawie. W 1920 roku zaprojektował lekki samochód pancerny FT-B na podwoziu popularnego amerykańskiego Forda T. Wykonanie pierwszego prototypu zajęło Tańskiemu zaledwie 14 dni, a wyprodukowanych następnie 16 pojazdów odniosło duże sukcesy podczas ofensywy w wojnie polsko-radzieckiej. Niewątpliwie największym sukcesem inż. Tańskiego jest cała rodzina samochodów CWS T-1, T-2 i T-8, których był głównym konstruktorem. Zaprojektowanie bardzo nowoczesnego, górnozaworowego silnika T-1 o mocy 61 KM i pojemności 3000 cm3 zajęło mu w1922 roku niespełna 3 tygodnie. Ten pierwszy polski silnik spalinowy przewyższał wówczas pod wieloma względami produkcję innych renomowanych firm samochodowych. Sukcesem na skale światową było wykonanie bloku silnika ze stopu aluminiowo-krzemowego z mokrymi, wymiennymi tulejami. Tłoki ze stopu aluminium, korbowody ze stopu krzemowo-aluminiowego, pokryte emalią azbestową w celu zmniejszenia wibracji, panewki korbowodowe wylewane stopem łożyskowym, podgrzewany kolektor ssący, czujnik ciśnienia oleju sprzężony z urządzeniem wyłączającym zapłon w przypadku awarii w układzie smarowania, elektryczny rozrusznik, zamek-blokada skrzyni biegów uniemożliwiający kradzież samochodu oraz pompa hydrauliczna urządzenia wspomagającego hamulec - to tylko niektóre ze światowych rewelacji, jakie zastosowano w samochodzie CWS. W swoich samochodach Tadeusz Tański wprowadził daleko posuniętą unifikację. Wszystkie zastosowane śruby i nakrętki miały jednakowy gwint M 10x1,5, za wyjątkiem świec - M 18x1,5. Pozwalało to na całkowity demontaż i montaż samochodu przy pomocy jednego płaskiego klucza 17x29, czego już nikt nigdy na świecie nie powtórzył. W późniejszych latach ten znakomity inżynier konstruował również: silniki lotnicze, przemysłowe, uniwersalny pojazd drogowo-szynowy oraz samoczynnie blokujący się mechanizm różnicowy do samochodów terenowych.

Tadeusz Tański w czasie okupacji brał czynny udział w pracach konspiracyjnych.
Został za to aresztowany przez gestapo 3 lipca 1940 roku. Zginął w Oświęcimiu 23 marca 1941 roku.

 

 

 

Godziny przyjęć nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

POBIERZ

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

POBIERZ

Co po Samochodówce?

po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminie maturalnego:

- uczelnie wyższe, politechniki, uniwersytety (w zależności od zdawanych na egzaminie maturalnym przedmiotów)

- szkoły policealne

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

po ukończeniu technikum bez egzaminu maturalnego:

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

- przygotowanie do matury (samodzielnie lub na kursach maturalnych

CV i List motywacyjny

Napisanie dobrego CV nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza, że istnieje wiele różnych poradników i wzorców, które mają zapewnić sukces w ubieganiu się o pracę. A do tego jeszcze przecież osoba, która przeprowadza rekrutację, może mieć swoje własne preferencje odnośnie formy graficznej czy doboru informacji. Nie można mieć więc nigdy pewności, że przygotowane przez nas CV będzie idealne. Można jednak w taki sposób przygotować ten dokument, aby uniknąć błędów i spełnić przynajmniej większość oczekiwań rekrutera.
a.    CV jest dokumentem, gdzie zamieszczone są nie tylko nasze dane teleadresowe, ale też informacje dotyczące:
- naszego dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

- uzyskanego wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń (i związanych z tym uprawnień)
- dodatkowych umiejętności – języki obce, obsługa komputera,
- innych atutów, zainteresowań, itp.
b.    CV jest dokumentem określającym naszą wartość na rynku pracy – wszelkie informacje w nim zawarte muszą być prawdziwe i mogą być sprawdzane podczas rekrutacji
c.    jeśli wysyłamy je na określone stanowisko:
- niech CV będzie dokumentem pokazującym, że mamy odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko,
- wiadomości w nim zawarte muszą być spójne czyli – zakres obowiązków powinien raczej odpowiadać nazwie stanowiska (nie zawsze tak będzie, ponieważ pracownicy wykonują różnorodne obowiązki, ale nie można oczekiwać od pracodawcy, że zainteresuje się przedstawicielem handlowym, jeżeli w opisie jego stanowiska będą się znajdować obowiązki takie jak wypełnianie bazy danych czy tłumaczenia, itp.)
d.    CV musi być dokumentem czytelnym, schludnym, pozbawionym błędów i – zazwyczaj w przypadku absolwentów – jednostronicowym
e.    dobrze, jeśli na podstawie cv wyłania się obraz osoby sympatycznej, konsekwentnej w działaniu, która wie, czego chce od życia

Źródło: http://www.pracuj.pl/cv-zyciorys-artykuly-jak-napisac.htm#top

 

Stworzenie listu motywacyjnego zwykle jest trudniejsze od napisania CV. Każdy list powinien być inny, dopasowany do stanowiska, na jakie kandydat aplikuje, do firmy, branży i oczekiwań.
Stworzenie listu motywacyjnego zwykle jest trudniejsze od napisania cv. Każdy list powinien być inny, dopasowany do stanowiska, na jakie kandydat aplikuje, do firmy, branży i oczekiwań – kandydata i pracodawcy.
W przypadku listów motywacyjnych można zastosować podobne reguły jak do cv – dokument musi być czytelny, zrozumiały, a informacje w nim podane powinny być interesujące dla odbiorcy i uwzględniać jego potrzeby.
W skrócie można stwierdzić, że dobry list motywacyjny jest perfekcyjnym połączeniem i wykorzystaniem informacji z ogłoszenia dotyczącego stanowiska oraz informacji z życiorysu. Trzeba pamiętać, że potencjalnego pracodawcę nie zainteresują wszystkie informacje na nasz temat, tylko te, które odnoszą się do wymagań na danym stanowisku. Pracodawcy lubią też zazwyczaj konkret.
Źródło: http://www.pracuj.pl/list-motywacyjny-artykuly-jak-napisac.htm

Przykładowe CV- POBIERZ

Przykładowy LIST MOTYWACYJNY- POBIERZ

 

Rodzaje umów o pracę:
Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:
•    umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy, np. pracodawca wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, a o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi musi zawiadomić zakładową organizację związkową.
Kodeks Pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania umowy na czas nieokreślony:
•    za porozumieniem stron
•    za wypowiedzeniem
•    bez wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia:
•    dwa tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy
•    jeden miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony conajmniej sześć miesięcy
•    trzy miesiące gdy pracownik był zatrudniony trzy lata
•    umowa na czas określony
Umowa na czas określony jest jedną z najpopularniejszych umów terminowych. Czas trwania umowy ustalają strony stosunku pracy w drodze negocjacji.
Umowy na czas określony rozwiązują się z upływem terminu na jaki zostały zawarte (w zasadzie nie mogą być wypowiadane).

Wypowiedzenie może nastąpić gdy:
•    umowa była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy
•    gdy pracodawca jest w stanie likwidacji lub upadłości
Umowy o pracę na czas określony są bardzo wygodne dla pracodawcy a znacznie mniej dla pracownika. Pracownik jest bowiem pozbawiony poczucia bezpieczeństwa oraz uprawnień związanych ze stałym zatrudnieniem. Ustawodawca wprowadził do kodeksu zasadę, zgodnie z którą jeżeli te same strony zawarły dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, to zawarcie trzeciej umowy w ciągu 30 dni od rozwiązania drugiej jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
•    umowa na czas wykonywania określonej pracy
Umowę taką zawiera się w pracach dorywczych i sezonowych oraz w celu wykonania przez pracownika ściśle określonego zadania, np. wybudowania obiektu, zorganizowanie szkolenia, sporządzenie bilansu itp.
Praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.
Przy umowie zawartej na czas określania wykonywania pracy nie jest możliwe ścisłe określenie terminu jej zakończenia, a ustanie stosunku pracy uzależnione jest od przyszłego zdarzenia.
Omawiana umowa rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Może być także rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia:
•    z winy pracownika
•    bez winy pracownika
•    z winy pracodawcy
Umowa na czas wykonywania określonej pracy nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia chyba, że zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zwolnienia grupowe).
•    umowa na czas próbny
Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę na okres nie przekraczający trzech miesięcy.
Zawarcie tej umowy zależy wyłącznie od woli stron stosunku pracy. Umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z każdym pracownikiem tylko raz. Od pracodawcy zależy czas umowy (do 3 miesięcy).
Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy zależy od czasu jej trwania:
•    trzy dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni
•    jeden tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
•    dwa tygodnie jeżeli czas próby wynosi 3 miesiące
•    dodatkowo pracodawca może zawierać tzw. umowę na zastępstwo; nie jest to jednak nowy rodzaj umowy o pracę, a typ umowy na czas określony
Umowa na zastępstwo nie stanowi nowego rodzaju umowy o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, określony, lub na czas wykonywania określonej pracy, a każda z nich może być poprzedzona umową na okres próbny. Umowa na zastępstwo jest pewnym typem umowy na czas określony. Oznacza to, że stosuje się do niej wszelkie zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania tych umów z wyjątkiem dotyczącym zakresu ochrony stosunku pracy.
Termin końcowy umowy na zastępstwo może być oznaczony konkretną datą lub poprzez wskazanie okoliczności którj zaistnienie spowoduje rozwiązanie umowy.
Umowa na zastępstwo i umowa na czas określony różnią się zakresem ochrony stosunku pracy zatrudnionych na ich podstawie kobiet w ciąży. W przypadku umowy na zastępstwo nie stosuje się bowiem przepisów gwarantujacych przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu, gdy termin zakończenia umowy przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Rozwiązuje się z upływem czasu na jaki była zawarta.
Wcześniejsze rozwiązanie tej umowy jest jest możliwe:
•    za porozumieniem stron
•    bez wypowiedzenia
•    za dwutygodniowym wypowiedzeniem jeżeli w umowie została zawarta odpowiednia klauzula (dotyczy to umów zawartych na dłużej niż 6 miesięcy)
źródło: http://www.praca-umowy.jrr.pl/

 

Umowa o dzieło- POBIERZ

Umowa zlecenie- POBIERZ

Jak założyć własną firmę- POBIERZ

 

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa- POBIERZ

 

 

 

 

 

1. Statut Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego - POBIERZ

    Zał.1 Schemat Organizacyjny ZSS - POBIERZ

    Zał.2 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania ZSS - POBIERZ

    Zał.3 Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu ZSS - POBIERZ

    Zał.4 Regulamin Organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ZSS - POBIERZ

2. Regulamin Działalności Rady Rodziców - POBIERZ

3. Regulamin Działalności Samorządu Uczniowskiego - POBIERZ

4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSS - POBIERZ

5. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w latach 2020-2025 - POBIERZ

6. Raport z ewaluacji całościowej - TECHNIKUM SAMOCHODOWE - POBIERZ

7. Ceremoniał szkolny ZSS - POBIERZ

8. Wniosek o wydanie duplikatu - POBIERZ

9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO - POBIERZ

10. Statut STATUT BS II NR 3 - TEKST UJEDNOLICONY - POBIERZ

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk zawodowych określa: „Regulamin praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu”, który stanowi Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

2. Termin odbywania praktyk zawodowych: 04.05 - 29.05.2020 r.

3. Klasy odbywające praktykę: 3at, 3bt, 3ct, 3dt.

4. Przydziału miejsc odbywania praktyk, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje Z-ca kierownika WS - koordynator praktyk zawodowych.

Istnieje możliwość samodzielnego załatwienia sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. - związanych z branżą motoryzacyjną). W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk.
Na terenie miasta Poznania praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Poznaniem - minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).

Ustala się termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim, do dnia 24.01.2020 r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyki dokonany zostanie do dnia 29 lutego 2020 r.

5. W pierwszej połowie kwietnia uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.

6.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą w gablotach przy jadalni szkolnej i na I piętrze przy pokoju nauczycielskim lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.

7. Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie być ubezpieczony, posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.

8. Koordynatorem praktyk zawodowych jest: mgr inż. Sławomir Kowalów

Wtorek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;
Piątek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3.

 

Podanie o praktyki zawodowe- POBIERZ

Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą- POBIERZ

Zeszyt praktyk 2020- POBIERZ

Informacje ogólne- POBIERZ

Terminy i wzory dokumentów- POBIERZ

 

 

 

 

 

Wniosek o usprawiedliwienie/zwolnienie z zajęć może być składany wyłącznie na druku, którego wzór jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Uczeń zobowiązany jest złożyć wypełniony przez rodziców lub samodzielnie (jeśli jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), nie później niż w terminie 3 dni od pierwszego dnia powrotu do szkoły. Zwolnienie z lekcji może nastąpić tylko z ważnych powodów. Gdy uczeń w danym dniu opuszcza godziny lekcyjne, następujące po godzinach zajęć, na których uczeń był obecny, wniosek o zwolnienie z zajęć przedkłada do akceptacji wychowawcy klasy. Po otrzymaniu zgody uczeń może opuścić szkołę. Podczas nieobecności wychowawcy, zgody na zwolnienie udziela dyrektor dyżurujący. Uczeń przekazuje podpisany przez dyrektora wniosek do biblioteki i może opuścić szkołę.

 

POBIERZ WNIOSEK

Deklaracje na egzamin poprawkowy sesja zimowa 2022 POBIERZ

PP 2012 – Deklaracje składane od 1 do 10 września 2021

PP 2017 – Deklaracje składane od 1 do 15 września 2021

Deklaracje składamy w sekretariacie uczniowskim w w/w terminach, lub elektronicznie na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo