W odpowiedzi na pismo MEN z dnia 11 maja 2019 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych wraz z kadrą nauczycielską w oparciu o art. 68 ust.1 pkt 6 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. kieruje do Państwa krótką informację o bezpieczeństwie w naszej szkole i pragnie zapewnić, że obowiązki w tym zakresie są realizowane.

Bezpieczeństwo to stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Wszyscy go potrzebujemy , by móc realizować codzienne cele. Szkoła jest miejscem, w którym poczucie bezpiecznego funkcjonowania jest jednym z priorytetów. Realizując w swej działalności treści zawarte w Programie wychowawczym i profilaktyki dokładamy wszelkich starań, by młodzież poznała wszystkie aspekty bezpieczeństwa i stosowała je w życiu codziennym. Uczniowie naszej szkoły rokrocznie dostarczają nam informacji o poziomie poczucia bezpieczeństwa, jakie towarzyszy im podczas pobytu w placówce i deklarują, że jest on stały i bardzo wysoki. Corocznie organizujemy Dzień Bezpieczeństwa, podczas którego odbywają się prelekcje szeroko omawiające to pojęcie. Szczególnie położony jest nacisk na bezpieczne zachowania na drogach, w wodzie, Internecie, czy podczas imprez publicznych itp. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa i stosowania procedur alarmowych mają miejsce każdego roku i stale są przypominane różnorodne sposoby radzenia sobie z zagrożeniami. W szkole funkcjonuje system Pomocy psychologiczno ? pedagogicznej, który zapewnia wsparcie i pomoc doraźną w postaci stałej współpracy oraz interwencji kryzysowej świadczonej przez specjalistów.

Pomocy można także szukać korzystając z dostarczonych uczniom i rodzicom adresów internetowych oraz pod numerami telefonów:
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAZ POŻARNA
997 POLICJA
112 TELEFON ALARMOWY
116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Strony WWW
bezpiecznyinternet.edu.pl
dzieckowsieci.pl
twojasprawa.org.pl
dyżurnet.pl
saferinternet.pl

logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej logo UE

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Deklaracja dostępności

 

Copyright

Copyright © 2024 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.