Kierownik gospodarczy: mgr inż. Arkadiusz Borach

pokój nr 8

 

Główny księgowy: Beata Ruszczyńska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

 

Specjalista ds. płac: Dariusz Kosmowski

pokój nr 9

 

Sekretarz szkoły: Aneta Dubińska

pokój nr 12

 

Specjalista ds. kadr: mgr Monika Frąszczak

pokój nr 12

 

Specjalista ds. uczniowskich: mgr Paulina Słonimska

pokój nr 7

tel:618743301 Sekretariat uczniowski pokój nr 7 (pon.-pt. 7-15)

 

Specjalista ds. księgowości: mgr Iwona Basińska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

 

Sam.ref. d/s obsł. klienta: Krzysztof Gendola

warsztaty szkolne

 

Specj. d/s. magaz. i zaopatrzenia : Leszek Wagner

warsztaty szkolne