Kierownik gospodarczy: mgr inż. Arkadiusz Borach

pokój nr 8

Główny księgowy: Beata Ruszczyńska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

Specjalista ds. płac: Danuta Drozda

pokój nr 9

Sekretarz szkoły: Aneta Dubińska

pokój nr 12

Specjalista ds. kadr: mgr Monika Frąszczak

pokój nr 12

Specjalista ds. uczniowskich: mgr Paulina Słonimska

pokój nr 7

tel:618743301 Sekretariat uczniowski pokój nr 7 (pon.-pt. 7-15)

Specjalista ds. księgowości: Małgorzata Basińska

pokój nr 5 (budynek warsztatów)

Sam.ref. d/s obsł. klienta: Andrzej Majsnerowicz

warsztaty szkolne

Specj. d/s. magaz. i zaopatrzenia : Leszek Wagner

warsztaty szkolne