Dyrektor naczelny

mgr inż. Marek Gabryelewicz

Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

mgr Adam Żołyński

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

mgr inż. Robert Kromólski