warsztaty

 

 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta Warsztatów 8-16   tel. 618743331

Godziny pracy Warsztatu Szkonego 8-18 (od poniedziałku do piątku)   tel. 618743331

Stacja Kontroli Pojazdów 8-13 (od poniedziałku do piątku)   tel. 618722146

 

W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych na Warsztatach odbywają się zajęcia praktyczne. Posiadamy również pracownie specjalistyczne, gdzie przeprowadzane są zajęcia teoretyczne, prowadzone metodami laboratoryjnymi, jak również lekcje języka obcego. Funkcjonujące pracownie teoretyczne i praktyczne wyposażone są w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne, zakupione ze środków finansowych, wypracowanych przez Warsztaty lub pozyskanych od sponsorów i współpracujących ze szkołą firm. Już od kilku lat Warsztaty Szkolne zamykają rok kalendarzowy wypracowując zysk. Pięniądze są w całości przeznaczane na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Samochodowych, w postaci zakupu nowoczesnych urządzeń, niezbędnych w kształceniu zawodowym oraz na remonty.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

- dydaktyczno-wychowawcza dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w zawodach Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych, Kierowca mechanik oraz Technik Pojazdów Samochodowych.

- usługi motoryzacyjne: badania techniczne pojazdów do 3,5 tony, obsługa i naprawa pojazdów, diagnostyka

- usługi produkcyjne: prace spawalnicze, ślusarskie, obróbki metali itp.

IMG 4930

Od wielu lat Warsztaty są ośrodkiem egzaminacyjnym dla trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego) dla nastepujących zawodów:

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Lakiernik

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała na wyposażenie w/w ośrodka nowe podnośniki, kabinę lakierniczą, analizatory spalin, urządzenia do geometrii, skanery itp. Elementy te, wykorzystywane są jako baza dydaktyczna w trakcie roku szkolnego. Podpisana przez szkołę umowa z Toyota Motor Poland przyczyniła się do otwarcia na terenie Warsztatow Szkolnych "Regionalnego Centrum Szkolenia". Centrum to, zostało w pełni wyposażone przez firmę Toyota.


 IMG 5604

IMG 5038

IMG 5601

Kierownik warsztatów: mgr inż. Jan Michalski

tel. 618743320 lub

tel. (61) 8791-241, tel/fax (61) 8755-173

 

 

Miasto Poznań Zespoł Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

ul. Zamenhofa 142

61-139 Poznań

Regon 631257822

NIP 209-00-01-440