Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk zawodowych określa: „Regulamin praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu”, który stanowi Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

2. Termin odbywania praktyk zawodowych: 04.05 - 29.05.2020 r.

3. Klasy odbywające praktykę: 3at, 3bt, 3ct, 3dt.

4. Przydziału miejsc odbywania praktyk, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje Z-ca kierownika WS - koordynator praktyk zawodowych.

Istnieje możliwość samodzielnego załatwienia sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. - związanych z branżą motoryzacyjną). W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk.
Na terenie miasta Poznania praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Poznaniem - minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).

Ustala się termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim, do dnia 24.01.2020 r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyki dokonany zostanie do dnia 29 lutego 2020 r.

5. W pierwszej połowie kwietnia uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.

6.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą w gablotach przy jadalni szkolnej i na I piętrze przy pokoju nauczycielskim lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.

7. Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie być ubezpieczony, posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.

8. Koordynatorem praktyk zawodowych jest: mgr inż. Sławomir Kowalów

Wtorek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;
Piątek 7.00 – 19.00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3.

 

Podanie o praktyki zawodowe- POBIERZ

Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą- POBIERZ

Zeszyt praktyk 2020- POBIERZ

Informacje ogólne- POBIERZ

Terminy i wzory dokumentów- POBIERZ

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo